Nghị Quyết thông qua việc từ nhiệm của ông Phạm Tường Lâm và bầu bổ sung ông Trần Xuân Minh là thành viên Hội Đồng Quản Trị

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook