Phát triển và giữ vững uy tín hàng đầu về tư vấn tài chính, mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, và sự hài lòng nhất cho cổ đông..

Developing and maintaining a strong reputation in financial advisory, providing the best service to clients and the greatest satisfaction to shareholders.

Giới thiệu

Công ty cổ phần đầu tư HVA được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010, với nghiệp vụ chính là buôn bán nông sản và tư vấn đầu tư.

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ bao gồm tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, các dịch vụ thị trường vốn. Với vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư với các doanh nghiệp, HVA sử dụng tối đa mọi nguồn lực và tâm huyết để đem lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng.

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, HVA sẽ cung cấp cho khách hàng những giải pháp tư vấn tài chính phù hợp và hiệu quả nhất đối với nhu cầu của khách hàng. Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, HVA sẽ luôn duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo thực hiện được phương châm công ty đã đề ra. Mục tiêu của HVA sẽ là công ty tư vấn uy tín hàng đầu trong hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức thông qua việc cung cấp giải pháp chiến lược, tư vấn huy động vốn và quản trị rủi ro.

About us

HVA Investment Joint Stock Company was established on May 19, 2010. Our main activities are investing and providing financial services. We are currently providing many services including business strategy consulting, mergers & acquisitions, capital market services, credit rating services, and investment cooperation in technology. As an intermediary between investors and businesses, HVA commits to utilize all resources and enthusiasm to bring benefits and satisfy our clients.

With our experienced and professional consultants, HVA will provide clients the most appropriate and effective financial solutions. With the motto of putting client’s interests on top, HVA will always maintain and ensure the high quality of services. Our goal is to be the leading consulting firm in cooperating and supporting businesses by providing strategic solutions, capital raising and risk management.

More

CỔ PHIẾU HVA

Products & Services

home_finance_offer_small1

Investment Bank

Investment banking services help organizations and individuals raise capital and provide financial advisory services.


home_finance_offer_small3

Invest in start-up businesses

HVA will help businesses in all desirable aspects, from evaluating, products and services consulting, business planning, researching to evaluating financial solutions and raising capital.


home_finance_offer_small2

Credit rating

We are cooperating with some well-known international and regional partners. We plan to launch the credit rating service to Vietnam’s business community in the near future.

price-tag-icon

High Value Added

Along with the above services, HVA also provides added values such as introducing investment opportunities from our partners, clients and companies which we invest in to all shareholders and investors.

Thông tin mới nhất