Danh Mục Đầu Tư

 

 

HỢP TÁC DÙNG DAMH 

Phát triển nhiều dự án liên quan tài sản số…

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm khởi nghiệp quốc gia – dự án chuỗi tòa nhà khởi nghiệp Blockup.

 

 

DỰ ÁN FUNDGO

Kênh gọi vốn cho Start-Up Việt.

 

 

NỀN TẢNG LIVETRADE

Đầu tư vốn vào nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain.

 

NỀN TẢNG PAWNSHOP

Đầu tư vốn vào nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết, giúp kết nối với nguồn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
ĐẦU TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN HOÁ BẤT ĐỘNG SẢN 4.0
ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP (STARTUP)