CỔ ĐÔNG LỚN

STT

Tên cổ đông

Loại cổ đông

Phạm vi

Số cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Tính đến ngày

1
avatar-1608050724
JADE LABS PTE.LTD
Tổ chức
Quốc Tế
3,315,000
24.28
03/05/2024
2
avatar-1606050724
Vương Lê Vĩnh Nhân
Cá nhân
Việt Nam
2,145,340
15.72
03/05/2024
3
avatar-1607050724
Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế METACARE
Tổ chức
Việt Nam
1,437,500
10.53
03/05/2024
4
avatar-1606050724
Lê Văn An
Cá nhân
Việt Nam
792,200
5.8
03/05/2024
5
avatar-1609050724
Công ty Cổ phần LiveTrade
Tổ chức
Việt Nam
742,000
5.43
03/05/2024

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook