Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook