Nghị Quyết HĐQT về việc Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook