Ngày 30/06/2021 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook