HVA – Công bố thông tin đã chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Đại Phát Vina. Kể từ ngày 24/11/2023, Công ty cổ phần Đại Phát Vina không còn là công ty con của HVA

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook