Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thắng giữ chức vụ Giám đốc công nghệ Công ty cổ phần đầu tư HVA kể từ ngày 17/01/2024

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook