QUÝ 1/2024, VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU TĂNG HƠN 12%

Quý 1/2024, vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng hơn 12%. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là động lực dẫn dắt nhà đầu tư trong nước quay trở lại thị trường. Quý 1/2024, vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 12.2%.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 28/03/2024, VN-Index đạt 1,286.11 điểm, tăng 2.7% so với cuối tháng trước và tăng 13.8% so với cuối năm 2023; mức vốn hóa thị trường (đến ngày 15/03/2024) ước đạt gần 6.7 triệu tỷ đồng, tăng 12.2%.

Trong tháng 3, giá trị giao dịch bình quân đạt 28,992 tỷ đồng/phiên, tăng 24.5% so với bình quân tháng trước. Tính chung quý 1/2024, giá trị giao dịch bình quân đạt 22,529 tỷ đồng/phiên, tăng 28.2% so với bình quân năm 2023.

Thị trường cổ phiếu tính đến cuối tháng 2/2024 có 736 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 870 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch hơn 2.1 triệu tỷ đồng, tăng 0.5% so với cuối năm 2023. Trên thị trường trái phiếu, giá trị giao dịch bình quân trong tháng 3 đạt 11,279 tỷ đồng/phiên, tăng 20.5% so với tháng trước; bình quân quý 1/2024 đạt 9,698 tỷ đồng/phiên, tăng 48.8% so với bình quân năm 2023.

Tại thời điểm cuối tháng 2/2024, thị trường trái phiếu có 457 mã niêm yết với giá trị niêm yết hơn 2,040 ngàn tỷ đồng, tăng 17.1% so với cuối năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 trong tháng 3 đạt 235,398 hợp đồng/phiên, tăng 42% so với tháng trước; khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đạt 65.2 triệu chứng quyền/phiên, giảm 2.3%.

Tính từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 191,436 hợp đồng/phiên, giảm 19% so với bình quân năm 2023; sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đạt 63.2 triệu chứng quyền/phiên, tăng 93.1%.

Nguồn: Investing

Bài viết liên quan

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook