VNDIRECT ĐƯỢC CẤP PHÉP TĂNG VỐN KHI PHÁT HÀNH XONG HƠN 300 TRIỆU CỔ PHIẾU

Ngày 16/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HM:VND), thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị VNDirect thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu vào ngày 30/5, tức ngày giao dịch không hưởng quyền 29/5. Kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được công ty thông qua từ kỳ đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi giữa năm ngoái, như vậy việc triển khai xin cấp phép đến khi được chấp thuận đã mất gần một năm để hoàn thiện.

Nguồn: VNDirect
Nguồn: VNDirect

Theo kế hoạch, VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 6/6 đến 3/7.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến huy động 2.437 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 40% dòng vốn mới để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Công ty cũng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022. Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành đợt này đến 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành đầy đủ, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, có thể vượt qua SSI (HM:SSI) để đứng đầu ngành về quy mô vốn (SSI cũng đang xin cấp phép phương án chào bán hơn 453 triệu cổ phiếu).

Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, Tập đoàn Đầu tư I.P.A vẫn là nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ 25,8% vốn VNDirect. Ngoài ra, chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương cũng có sở hữu trực tiếp 2,95% cổ phần công ty. Thực tế, ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động .

Nếu hoàn tất toàn bộ các kế hoạch, công ty sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng. Công ty đến nay vẫn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đã được chốt vào hôm 16/5 vừa qua.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty mẹ, VNDirect đề ra mục tiêu lãi sau thuế tăng 2% so với cùng kỳ ở mức 2.525 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến giảm 4% về 40.100 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu sẽ tăng 27% lên mức 20.923 tỷ đồng.

Nguồn: Investing

Bài viết liên quan

Tìm kiếm

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook