VIỆT NAM TIẾP TỤC TRONG DANH SÁCH THEO DÕI NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI LOẠI 2

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường với việc giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Markets) lên thị trường mới nổi loại 2 (Secondary Emerging Markets). Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng từ tháng 9/2018 tới nay.

Theo đó, FTSE Russell duy trì đánh giá tiêu chí “Chu kỳ thanh toán (DvP)”, quá trình đăng ký tài khoản mới cũng như việc tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài đối với các cổ phiếu đã hết room.

Cũng trong thông báo, FTSE đánh giá cao những nỗ lực chỉ đạo của Thủ tướng trong việc nâng hạng thị trường. Cụ thể, vào ngày 28/2 vừa qua, Thủ tướng đã đưa ra những cam kết về việc loại bỏ các rào cản có thể cản trở Việt Nam đáp ứng các tiêu chí Phân loại Thị trường mới nổi của FTSE vào năm 2025. Danh sách này bao gồm việc sửa đổi các quy định pháp lý liên quan và tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn, cũng như loại bỏ rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường. Việc xem xét cơ chế FOL hiện tại và đơn giản hóa quy trình mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài được đưa ra làm ví dụ.

UBCKNN cùng các ban ngành liên quan đang hoàn thiện mô hình thanh toán mới. FTSE khuyến khích các cuộc gặp gỡ giữa các tổ chức Việt Nam và cộng đồng quốc tế để hiểu rõ hơn về những khó khăn khi tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: FTSE Russell

FTSE cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu nâng hạng vào năm 2025, Việt Nam phải sớm xác nhận và phổ biến rộng rãi về mô hình thanh toán mới, bao gồm hoàn thiện các vai trò và trách nhiệm cần thiết trong mô hình thanh toán. Cùng với đó, Việt Nam phải đưa ra lộ trình, với các cột mốc quan trọng cụ thể.

Nguồn: Investing

Bài viết liên quan

Tìm kiếm

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook