MSCI: VIỆT NAM CHƯA ĐƯỢC NÂNG HẠNG, NHƯNG SẼ THEO DÕI CHẶT TIẾN ĐỘ CẢI CÁCH CỦA THỊ TRƯỜNG

Việt Nam đã có cải thiện trong xếp hạng tiêu chí Khả năng chuyển nhượng, nhờ vào việc tăng cường các giao dịch ngoài sàn và giao dịch hiện vật theo các thay đổi về quy định nhưng vẫn chưa được nâng hạng

Theo kết quả phân loại thị trường định kỳ công bố vào ngày 21/6, MSCI vẫn chưa thêm Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi (Emerging market).

Theo MSCI, Việt Nam đã có cải thiện trong xếp hạng tiêu chí Khả năng chuyển nhượng, nhờ vào việc tăng cường các giao dịch ngoài sàn và giao dịch hiện vật theo các thay đổi về quy định. Ngoài ra, Việt Nam vẫn tiếp tục làm việc về các kế hoạch phát triển thị trường để giải quyết một số vấn đề về khả năng tiếp cận, chẳng hạn như giới hạn sở hữu nước ngoài, yêu cầu thanh toán trước và thiếu thông tin thị trường bằng tiếng Anh.

MSCI sẽ tiếp tục theo sát các tiến độ về những cải cách này.

Trước đó, trong báo cáo khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu mới công bố, Tổ chức xếp hạng thị trường MSCI đánh giá tiêu chí “khả năng chuyển nhượng” (Transferability) của Việt Nam đã được thay đổi từ cần cải thiện “-” sang không có vấn đề lớn “+”.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn 8 tiêu chí cần cải thiện để hoàn thành bộ 18 tiêu chí của MSCI bao gồm: Giới hạn sở hữu nước ngoài; Room ngoại; Quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài; Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối; Đăng ký nhà đầu tư và thiết lập tài khoản; Quy định thị trường; Luồng thông tin và cuối cùng là thanh toán bù trừ.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, để được xem xét nâng hạng theo tiêu chí của MSCI, thị trường chứng khoán Việt Nam cần giải quyết các nút thắt về (1) “giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”, (2) chuẩn mực công bố thông tin của công ty đại chúng, (3) cơ chế vận hành giao dịch để cải thiện “khả năng tiếp cận thị trường” trong mắt của các tổ chức đầu tư quốc tế và gián tiếp nâng cao cơ hội nâng hạng thị trường của tổ chức MSCI.

Trong ngắn hạn, VDSC cho rằng các nút thắt (2) và (3) có thể được tháo gỡ sớm và khả thi. Cụ thể, việc áp dụng IFRS bắt buộc từ năm 2025 sẽ giúp tiêu chí “luồng thông tin” đến nhà đầu tư được cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, kỳ vọng nút thắt “pre-funding” sẽ được tháo gỡ khi quá trình lấy ý kiến và hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán đang có những tiến triển khả quan.

Trong khi đó, nút thắt liên quan đến giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần nhiều thời gian hơn, từ nỗ lực của nhà quản lý và cả từ phía tổ chức niêm yết.

Trong báo cáo chủ đề “Đánh giá một số nội dung liên quan đến tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”, BSC đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa lại hệ thống cũng như hướng đến giải quyết những nút thắt còn vướng mắc nhằm hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào 2025.

Chứng khoán BSC cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được MSCI xem xét đưa vào danh sách theo dõi (Watch list) được nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) trong tương lai gần, vào tháng 6/2025.

Theo ước tính, vốn hóa của MSCI Vietnam Investable Market Index (IMI) đạt 32 tỷ USD tại ngày 31/05/2024. Trong khi đó vốn hóa MSCI Emerging IMI trị giá 7.239 tỷ USD. Nếu được MSCI nâng hạng, tỷ trọng vốn hóa các cổ phiếu Việt Nam sẽ chiếm 0,44% trong rổ chỉ số MSCI Emerging Market Index. Điều này hàm ý sẽ có 1 dòng vốn ~ 4 tỷ USD của các quỹ đầu tư ngoại tham chiếu chỉ số này rót vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, các cổ phiếu được thêm vào đều thuộc MSCI Vietnam IMI.

Trong đó top 10 cổ phiếu hàng đầu thuộc MSCI Vietnam IMI được tổng hợp gồm HPG, VHM, VIC, MSN, VCB, VNM, SSI, DGC, VND, VRE.

Tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 200 tỷ USD, lớn hơn quy mô của các thị trường ở Qatar, Philippines. Thanh khoản thị trường Việt Nam đang ở mức cao với 776 triệu USD/ngày, tương đương với những thị trường trong khu vực như Indonesia, Malaysia, và Singapore.

Nguồn: VnEconomy

Bài viết liên quan

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook