MICROSOFT VÀ OPENAI DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VỀ TẠO MÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI AI

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) và OpenAI đang đi đầu trong thị trường phát triển công cụ lập trình hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, theo nghiên cứu được thực hiện bởi JPMorgan.

Nghiên cứu này, thu thập phản hồi từ 80 cá nhân chuyên về tạo phần mềm và phát triển hoạt động, đã tiết lộ những phát hiện quan trọng về tình trạng hỗ trợ lập trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

JPMorgan quan sát thấy rằng “33% các nhà phát triển phần mềm tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi không sử dụng bất kỳ công cụ lập trình hỗ trợ trí tuệ nhân tạo nào”, nhấn mạnh tiềm năng thị trường chưa được chạm đến đáng kể.

Tuy nhiên, trong số những người sử dụng các công nghệ như vậy, GitHub Copilot của Microsoft và ChatGPT của OpenAI chiếm ưu thế, với tỷ lệ sử dụng chung là 79%. Đặc biệt, “GitHub Copilot của Microsoft đã thiết lập một lợi thế đáng kể” với tỷ lệ sử dụng 50%.

Đáng ngạc nhiên, GitLab Duo vẫn chưa có một sự gia nhập đáng chú ý vào thị trường. “Không ai trong số các nhà phát triển phần mềm mà chúng tôi phỏng vấn đang sử dụng GitLab Duo vào lúc này”, JPMorgan báo cáo, mặc dù họ nhận ra rằng các dịch vụ gần đây của GitLab có thể không có đủ thời gian để trở nên phổ biến sau khi ra mắt mới nhất của họ.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng “43% các nhà phát triển phần mềm nói rằng chủ nhân của họ có ý định áp dụng GitHub Copilot của Microsoft làm công cụ lập trình hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn của họ trong vòng 12 đến 24 tháng tới.”

Tỷ lệ này phù hợp chặt chẽ với tỷ lệ ứng dụng hiện tại của GitHub Copilot ở mức 48%, cho thấy một phong trào mạnh mẽ hướng tới việc áp dụng thống nhất.

Kết quả từ nghiên cứu của JPMorgan nhấn mạnh ảnh hưởng đáng kể và sự hiện diện thị trường mà Microsoft và OpenAI nắm giữ trong lĩnh vực các công cụ lập trình hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, đưa họ trở thành những thực thể hàng đầu trong lĩnh vực đang phát triển này.

Nguồn: Investing

Bài viết liên quan

Tìm kiếm

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook