HAI ETF GẦN 21.000 TỶ SẮP MUA BỔ SUNG HÀNG TRIỆU CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM

Hàng loạt cổ phiếu được hai ETF sắp tới mua bổ sung như VHM cũng được hai quỹ mua bổ sung tổng cộng 6,2 triệu cổ phiếu; VIC được mua bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu; VND cũng được mua bổ sung 1,56 triệu cổ phiếu.

Ngày 7/6/2024, FTSE đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngày 14/6/2024, MarketVector đã công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index. Theo đó FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu) thêm mới cổ phiếu TCH và không loại bỏ cổ phiếu nào

MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu) thêm mới cổ phiếu CTR và EVF; không loại bỏ cổ phiếu nào. Ngày 21/06/2024 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

BSC dự báo VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua 987 nghìn cổ phiếu CTR nâng tỷ trọng từ 0% lên 0,99%; EVF được mua mới 11,2 triệu cổ phiếu nâng tỷ trọng từ 0% lên 0,98%. Trong khi đó; TCH được ETF FTSE mua mới 5,2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu được mua bổ sung như VHM cũng được hai quỹ mua bổ sung tổng cộng 6,2 triệu cổ phiếu; VIC được mua bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu; VND cũng được mua bổ sung 1,56 triệu cổ phiếu cùng các cổ phiếu khác cũng được mua thêm như VCI, EIB, VIX, NVL, SHB, POW….Ở chiều ngược lại các cổ phiếu còn lại bị bán ra giảm tỷ trọng.

Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 24/5 đạt 13.440 tỷ đồng. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 24/5 đạt 8.423 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -6% so với đầu năm, NAV tăng +2,8% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -786 tỷ đồng.

Trước đó, BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau: FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu). FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào và sẽ thêm mới KHD và TCH. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

FTSE ETF sẽ mua mới 2,5 triệu cổ phiếu KDH và 5,1 triệu cổ phiếu TCH. Ngoài ra, quỹ ETF này sẽ mua bổ sung 1,4 triệu cổ phiếu POW; 1,5 triệu cổ phiếu VIX; 1,5 triệu cổ phiếu NVL; 1,6 triệu cổ phiếu VND. Ngược lại, bán ra nhiều nhất 1,8 triệu cổ phiếu SSI.

Với MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), MarketVector Vietnam Local Index dự kiến không loại bỏ cổ phiếu nào và thêm mới EVF, CTR và FRT do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy của các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Lưu ý: đối với trường hợp của FRT đang ở ngưỡng điều kiện top 85% vốn hóa free-float tích lũy để vào bộ chỉ số tuy nhiên giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Nguồn: VnEconomy

Bài viết liên quan

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook