ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HVA NĂM 2024 

Ngày 25/02/2024 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và Quý cổ đông HVA.

Năm nay, HVA lựa chọn chủ đề “Kỷ Nguyên Tài Chính Số” thể hiện tầm nhìn chiến lược của công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu trở thành công ty đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực tài chính số.

Nội dung chính của Đại Hội bao gồm: 

 1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
 1. Tại Đại Hội cũng đã thông qua 12 tờ trình với một số nội dung chính như:
 • Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của công ty.
 • Đầu tư vốn vào Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO
 • Thành lập Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo do HVA quản lý.
 • Hợp tác với Công ty Cổ phần TrustPay
 1. Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.
 2. Ban thư ký Trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với bề dày kinh nghiệm, nền tảng vững vàng và sự linh hoạt trong quản lý, thực thi; HVA vững tin sẽ hoàn thành các định hướng, mục tiêu được đề ra trong năm 2024. Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban Lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Cổ đông và các tổ chức đã dành thời gian đến tham dự Đại Hội. 

Bài viết liên quan

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook