Đầu tư vào Franchise (Nhượng quyền)

Chúng tôi mở rộng hoạt động đầu tư của mình vào lĩnh vực franchise, nơi chúng tôi hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp có tiềm năng thông qua việc cung cấp quyền nhượng quyền.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ những ý tưởng kinh doanh mới và thành công, đồng thời tạo cơ hội cho những doanh nghiệp muốn mở rộng thông qua mô hình nhượng quyền. Sự đa dạng trong lĩnh vực này giúp chúng tôi đóng góp vào sự đổi mới và phát triển trong cộng đồng kinh doanh.

Những Dịch Vụ - Sản Phẩm Khác

Tìm kiếm

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook