Trương Gia Bảo

Bản-sao-của-ANH-BẢO

Thông tin chi tiết

Họ tên: Trương Gia Bảo

Sinh năm: 1986-10-26

Nguyên quán: TP.HCM

Nơi sinh: TP.HCM

Cư trú: TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ hiện tại

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA)
Chủ Tịch DTS Group
Chủ Tịch Liên Minh NFT Việt Nam
Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFCA)
Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam (VAA)

Cổ phiếu đang nắm giữ

Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày Giá trị (tỷ VND)

Quá trình học tập

- Thạc sĩ MBA Truyền thông - Charles Sturt University

Quá trình công tác

- Từ ngày 05 tháng 06 năm 2023: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA
- Ông Trương Gia Bảo (Leon Trương) hiện đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của HVA. Ngoài ra, ông Leon Trương còn giữ chức vụ Chủ tịch DTS Group, Chủ tịch Liên Minh NFT Việt Nam, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Tư Vấn Tài Chính Việt Nam (VFCA) và Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam (VAA). Ông là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử và doanh nghiệp công nghệ.

Những cổ đông khác

Tìm kiếm

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook