TRÁI PHIẾU BLOCKCHAIN HVA

CHƯƠNG TRÌNH TRÁI PHIẾU HVA

Trái phiếu Blockchain HVA là trái phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain đầu tiên tại Việt Nam, được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Việc phát hành trái phiếu Blockchain HVA với mục đích huy động vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực công nghệ 4.0 hiện nay, bao gồm:

1. Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm khởi nghiệp quốc gia – dự án chuỗi tòa nhà khởi nghiệp Blockup.

2. Đầu tư vốn để hợp tác triển khai nền tảng quản lý cổ đông nội bộ trên ứng dụng công nghệ Blockchain, triển khai chương trình “HVA Rewards”.

3. Đầu tư vốn để hợp tác phát triển dự án Fundgo.

4. Đầu tư vốn vào nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain.

5. Đầu tư vốn vào nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết, giúp kết nối với nguồn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

Trái phiếu Blockchain HVA phát hành đợt 1 có mã là HVAB01.

Chứng nhận thư thẩm định tài sản đảm bảo trái phiếu Blockchain HVA

ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU HVA CÓ LỢI ÍCH GÌ?

  • Minh bạch hoá việc quản lý trái phiếu bằng công nghệ Blockchain.
  • Hưởng lãi suất cố định cao – an toàn (lãi suất hấp dẫn 12%/năm), nhận lãi hàng tháng.
  • Có tính thanh khoản cao, dễ dàng cầm cố, chuyển nhượng.
  • Cam kết mua lại 50% sau 06 tháng, 100% sau 12 tháng.
  • Kỳ hạn trái phiếu ngắn chỉ 24 tháng.