Thông báo về việc ngừng sử dụng kênh thông tin telegram của HVA

Thông báo về việc ngừng sử dụng kênh thông tin telegram của HVA

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Ngày 17/04/2018 Nhằm cung cấp thông tin thường xuyên và giải đáp về hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án, HVA đã thử nghiệm bổ sung kênh thông tin điện tử. https://t.me/hvaib.  Sau thời gian thử nghiệm sử dụng kênh telegram để làm nơi trao đổi, cung cấp thông tin, công ty sẽ không sử dụng kênh này cho đến khi có thông báo mới kể từ ngày 16/8/2018. Các kênh thông tin theo quy định vẫn được Công ty duy trì bình thường. Trân trọng cảm ơn !