Thông báo tình hình hoạt động và tiếp nhận bàn giao từ Ban điều hành và HĐQT nhiệm kỳ cũ.

Thông báo tình hình hoạt động và tiếp nhận bàn giao từ Ban điều hành và HĐQT nhiệm kỳ cũ.

– Ban lãnh đạo mới chưa nhận được sự phối hợp công việc mang tính trách nhiệm trong bàn giao hồ sơ, tài liệu và chứng từ công ty từ Ban điều hành cũ.
 
– Việc tắc trách trong trách nhiệm bàn giao của các cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn– Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc, Ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính và bà Đỗ Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty gây chậm trễ trong việc Báo cáo tài chính.
 
– Công ty đang gửi các công văn đến cơ quan thuế Hai Bà Trưng, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng và Ban quản lý tòa nhà Hàn Việt xem xét hỗ trợ Công ty trong giai đoạn này.
SSC-Công-bố-BDH-mới-chưa-nhận-được-bàn-giao-hồ-sơ-tài-liệu_da-ky

HNX_Công-bố-BDH-mới-chưa-nhận-được-bàn-giao-hồ-sơ-tài-liệu_da-ky