Thông báo lộ trình triển khai huy động vốn quốc tế giai đoạn 01 cho dự án IZIchain

Thông báo lộ trình triển khai huy động vốn quốc tế giai đoạn 01 cho dự án IZIchain

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư. HVA trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư lộ trình triển khai huy động vốn quốc tế giai đoạn 01 cho dự án IZIchain như sau !

1. Kich off dự án: 8/8/2018
2. Công bố giấy phép hoạt động công ty IZIchain tại vương quốc Anh: 02 ngày sau
3. Ra mắt logo IZIChain và nhận diện thương hiệu mới: 10 ngày sau
4. Hoàn thiện và công bố sách trắng (whitepaper) phiên bản 2.0: 12 ngày sau
5. Công bố IZI Token và Token Contract Address, đăng ký lên etherscan.io: 15 ngày sau
6. Chạy chương trình bounty cho cộng đồng Việt Nam và chuẩn bị chính sách cho cộng đồng thế giới: 16 ngày sau
7. Ra mắt phiên bản beta website tiếng Việt và chuyển đổi số dư nhà đầu tư đã mua: 16 ngày sau
8. Golive website phiên bản tiếng Việt và chính sách bán private sale: 20 ngày sau
9. Golive website phiên bản tiếng Anh: 30 ngày sau
10. Công bố dự án lên các trang uy tin về ico quốc tế: bitcointalk, icobench, tokenmarket… Chạy chương trình airdrop và bounty cho cộng đồng quốc tế: 45 ngày sau

Các giai đoạn sau sẽ tiếp tục được thông báo chi tiết đến quý nhà đầu tư ! Trân trọng !