Quà tặng cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2018

Quà tặng cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2018

 

Kính gửi quý cổ đông HVA
Nhân dịp Đại hội đồng cổ đông HVA, Ứng dụng mua buôn AKIE do ACM Holdings và HVA phối hợp triển khai kính tặng mỗi quý cổ đông tới tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 một phần quà là các sản phẩm chất lượng của AKIE để mỗi cổ đông hiểu hơn về chất lượng của sản phẩm và mô hình kinh doanh AKIE. Thông tin chi tiết tại: Akie.vn. HVA trân trọng thông báo !