HVA công bố thông tin ngày 05/09/2022 đã nhận được GCN đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần thứ 14 ngày 31/08/2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook