HVA_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 lần 3

HVA_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 lần 3

[:vi]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lần 3 do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2 ngày 10/06/2019 không thành công do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tham dự đại hội không đủ theo quy định. Cụ thể:

–        Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2 ngày 10/06/2019 không thành công do số lượng cổ đông tham dự đại hội là 02 đại biểu, đại diện cho 1.053.161 cổ phần tương đương với 18,64% vốn điều lệ của Công ty.

–        Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được tổ chức lại lần 3 vào hồi 14h ngày 26/06/2019 tại tại Sen Office, tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh