HVA_Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

HVA_Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông HVA về việc: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ Ông Phạm Xuân Huy – Thư ký Công ty sang bà Ngô Thị Thảo – Trợ lý chủ tịch HĐQT.

Thời điểm có hiệu lực: 10/01/2019

Kính mời Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết tại File đính kèm: http://bit.ly/2TzGJWa

Trân trọng.