HVA trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Báo cáo về blockchain và đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đối với tiền điện tử”

HVA trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Báo cáo về blockchain và đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đối với tiền điện tử”

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “Báo cáo về blockchain và đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đối với tiền điện tử” số 1801/HVA-BC.

Trong báo cáo, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã trình bày cụ thể thực trạng, định hướng và giải pháp về việc triển khai dự án fintech “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”. HVA cũng nêu rõ những lợi ích, rủi ro của tiền điện tử và lý do cần sớm ban hành khung pháp lý, đồng thời có kiến nghị như sau:

  1. Kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham mưu lên các cơ quan cấp trên về việc sớm ban hành khung pháp lý dành cho ICO và tiền điện tử.
  2. Xem xét và cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư HVA được tiên phong thí điểm các hạng mục: (i) Xây dựng sàn giao dịch thứ cấp các khoản vay gắn với dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”, (ii) Xây dựng nền tảng phát hành token crowdfunding đầu tiên cho startup tại Việt Nam, (iii) Xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử.

Đồng thời, HVA cũng sẽ sớm gửi công văn tham mưu và kiến nghị lên các Bộ, ban ngành khác có liên quan đề nghị hướng dẫn chi tiết.

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA chúng tôi tin rằng, việc sớm hợp pháp hóa và ban hành khung pháp lý cho tiền điện tử sẽ là tiền đề giúp đem lại nhiều lợi ích to lớn không chỉ cho riêng startup mà còn cả xã hội.