HVA họp triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”

HVA họp triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2018, ông Trần Xuân Thủy – chủ nhiệm dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” đã tiến hành chủ trì buổi họp triển khai dự án “iziLending – Nền tảng cho vay ngang hàng ứng dụng công nghệ blockchain” với sự tham gia của các thành viên trong đội ngũ phát triển tại văn phòng dự án Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Thay mặt đội ngũ phát triển dự án, ông Trần Xuân Thủy đã báo cáo các thành viên tham gia cuộc họp về kế hoạch tổng thể và tiến độ thực hiện chi tiết. Tại cuộc họp, các thành viên đã tích cực trao đổi, đề xuất các vấn đề về mô hình vận hành, giải pháp công nghệ, tổ chức nhân sự, hợp tác với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Dưới đây là một số nội dung nổi bật được thảo luận trong buổi họp triển khai dự án:

Về mô hình vận hành, dựa trên kết quả nghiên cứu đánh giá các mô hình P2P lending trên thế giới, ông Trần Xuân Thủy đã đề xuất mô hình tối ưu cho HVA.

Về giải pháp kỹ thuật của dự án, ông Nguyễn Mạnh Hùng – cố vấn IT dự án cho biết đã trao đổi và làm việc với một số đối tác có kinh nghiệm triển khai công nghệ blockchain tại Singapore và Australia, song song đó, ông Hùng dự kiến sẽ mời thêm một số chuyên gia về big data, trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Inteligence) và ví điện tử để hợp tác triển khai dự án.

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Khánh Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HVA thông báo hiện đang làm việc với các đơn vị tư vấn về việc mở công ty con tại Singapore hoặc một số nước phù hợp. Công ty con của HVA tại nước ngoài sẽ đảm nhiệm chức năng huy động vốn và vận hành một phần hệ thống P2P lending. Ông Toàn cho biết, mô hình P2P lending của HVA sẽ không giới hạn hình thái cho vay (vay tín chấp, thế chấp, vay bằng tài sản, tiền điện tử…). Ông cũng thông báo về việc Công ty đã nhận được một số lời đề nghị hợp tác và M&A từ các đối tác hoạt động trong lĩnh vực fintech. Ông Toàn nhận định, việc tăng cường hợp tác sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Về quản lý, giám sát dự án, ông Trần Xuân Thủy cho biết đội ngũ phát triển sẽ tiến hành họp định kỳ hàng tuần, tạo lập môi trường tương tác để các thành viên có thể liên tục báo cáo, trao đổi, thảo luận.

Về hội nghị “Giới thiệu Cổng thông tin khởi nghiệp và Gọi vốn cộng đồng dự án Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” ngày 25/01 tới tại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên đã thống nhất thông qua nội dung hội nghị. Theo đó, ông Trần Xuân Thủy sẽ trình bày dự án tại hội nghị sắp tới. Đồng thời, các thành viên cũng thống nhất lựa chọn tên gọi và logo của dự án.

Tổng kết buổi họp, các thành viên đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị về kế hoạch cần triển khai sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp triển khai dự án: