HVA hợp tác cùng DAMH

HVA hợp tác cùng DAMH

HVA hợp tác cùng DAMH

Ngày 20/11/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA chính thức ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Quản Lý Tài Sản Số (DAMH) cụ thể:

  • Cổ phiếu HVA được đưa vào danh mục là tài sản đảm bảo của DAMH với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng.
  • Triển khai nền tảng quản lý cổ đông nội bộ trên ứng dụng công nghệ Blockchain.
  • Triển khai chương trình “HVA Rewards” đến tất cả các cổ đông hiện hữu.
  • Đầu tư và phát triển dự án Fundgo, trong đó:
    • HVA cùng tham gia và phát triển Quỹ Đầu tư Khởi Nghiệp Sáng Tạo Fundgo
    • Triển khai nền tảng gọi vốn cộng đồng Fundgo và chương trình truyền hình tương tác Fundgo TV.
  • Đầu tư nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain để quản lý
  • Đầu tư nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết, giúp kết nối với nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

Sự kết hợp giữa HVA và DAMH sẽ cùng tạo ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Với nền tảng công nghệ Blockchain ưu việt, DAMH hứa hẹn sẽ nâng tầm các dự án chiến lược của HVA, đem lại thành công và sự phát triển lâu dài.