HVA đầu tư vào công nghệ Blockchain

HVA đầu tư vào công nghệ Blockchain

Giới thiệu công nghệ blockchain

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Hiểu đơn giản, blockchain là một cuốn sổ cái ghi chép lại tất cả giao dịch mà thông tin của nó được chia sẻ và lưu trữ ở rất nhiều máy tính trên toàn cầu.

Công nghệ blockchain được giới thiệu lần đầu vào tháng 10/2008 trong tài liệu “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System” bởi Satoshi Nakamoto với vai trò là nền tảng cốt lõi đằng sau bitcoin. Công nghệ blockchain cho phép tạo ra nền tảng thanh toán ngang hàng (peer-to-peer) giúp các cá nhân có thể chuyển tiền trực tiếp cho nhau mà không cần đến ngân hàng đứng ra làm trung gian.

Cho đến hiện tại, tiềm năng của công nghệ blockchain đã vượt ra ngoài đồng tiền mã hóa bitcoin. Blockchain đang được nghiên cứu, phát triển và hứa hẹn sẽ được ứng dụng vào rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, chính trị, giáo dục, nghệ thuật…

Kế hoạch đầu tư của HVA

HVA hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”.

Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending) ứng dụng công nghệ blockchain thông minh, tin cậy, minh bạch giúp người đi vay và cho vay có thể trực tiếp kết nối với nhau mà không cần thông qua ngân hàng, đội ngũ của HVA đang nỗ lực nghiên cứu phát triển và sẽ sớm triển khai nền tảng đến cộng đồng trong thời gian tới.