HVA công bố thông tin về việc ngày 22/11/2022, Công ty nhận được Quyết định số 1030/QĐ-CTSLA của cục thuế tỉnh Sơn La ban hành ngày 22/11/2022 xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Chi nhánh của Công ty con

HVA công bố thông tin về việc ngày 22/11/2022, Công ty nhận được Quyết định số 1030/QĐ-CTSLA của cục thuế tỉnh Sơn La ban hành ngày 22/11/2022 xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Chi nhánh của Công ty con

HVA-CBTT-XỬ-PHẠT-VPHC-VỀ-THUẾ-CN-CÔNG-TY-CON