HVA Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với doanh thu dự kiến 18,9 tỷ

HVA Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với doanh thu dự kiến 18,9 tỷ

HVA ký hợp đồng với công ty TNHH Hành Khúc Xanh cung cấp các mặt hàng cà phê, thép, gỗ và thực phẩm đông lạnh.