HVA_Công bố Giấy phép đăng ký kinh doanh về thay đổi trụ sở chính

HVA_Công bố Giấy phép đăng ký kinh doanh về thay đổi trụ sở chính

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104659943 cấp lần đầu ngày 19/05/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 29/10/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.
Nội dung giấy phép thay đổi: Thay đổi trụ sở chính của Công ty về số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

HVA_Cong-bo-Giay-phep-dang-ky-thay-doi-lan-10-HNX_Da-ky