KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư NAV ROA ROI ROE
100.000.000.000 VNĐ 120.000.000.000 VNĐ 20% 10% 20%

DANH MỤC ĐẦU TƯ CHI TIẾT

STT Hợp đồng BCC Loại tài sản Vốn đầu tư APY NAV ROA Tỷ lệ vốn
I
Công ty A
Ngày bắt đầu: 11/11/2024

10.000.000.000 VNĐ 20% 15.000.000.000 VNĐ 50% 10%
STT Ngày nhận Lãi dự tính
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II
Công ty B
Ngày bắt đầu: 11/11/2024

10.000.000.000 VNĐ 20% 15.000 50% 10%
STT Ngày nhận Lãi dự tính
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Directions

Chat Zalo

Facebook