Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Directions

Chat Zalo

Facebook