HVA-Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty từ 0% lên 49% theo công văn số 5521/UBCK-PTTT ngày 16/08/2023 của Ủy ban chứng khoán chứng khoán nhà nước

Directions

Chat Zalo

Facebook