HVA Công bố thông tin: Ngày 24/07/2023 Công ty đã nhận được Công văn số 4601/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi Sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Directions

Chat Zalo

Facebook