HVA-Công bố thông tin: Ngày 21/08/2023 Công ty cổ phần đầu tư HVA nhận được công văn số 8614/VSDC-ĐK.NV ngày 18/08/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán HVA từ 0% lên 49%

Directions

Chat Zalo

Facebook