HVA Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08/09/2021 Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành.

Directions

Chat Zalo

Facebook