Cổ đông lớn Nguyễn Minh Duy đã bán 505.000 cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 18/10/2023

Directions

Chat Zalo

Facebook