Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HVA

Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HVA

Nội dung tin:

–         Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu.

–         Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu.

–         Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 200.000 cổ phiếu.

–         Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận

–         Thời gian dự kiến giao dịch: 12/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

–         Mục đích thực hiện giao dịch:

THONG-BAO-GIAO-DICH-NGUYEN-VU-PHUONG