Việt Nam trở lại trong danh sách giám sát ngoại hối của Mỹ

Theo báo cáo tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ cho nửa đầu năm kết thúc vào tháng 6 năm 2023, một số quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa vào danh sách giám sát, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan.

Những quốc gia và vùng lãnh thổ này đã vượt quá hai trong ba ngưỡng: thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu cao hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội và lượng mua ngoại tệ ròng liên tục vượt quá 2% GDP trong một năm.

Việt Nam bị đưa trở lại danh sách giám sát sau khi thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu tăng vọt lên 4,7% GDP trong thời gian giám sát. Điều này thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng trong xuất khẩu của Việt Nam, khi các công ty chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Thụy Sĩ và Hàn Quốc đã được loại bỏ khỏi danh sách giám sát sau khi chỉ đáp ứng được một tiêu chí trong hai kỳ giám sát liên tiếp.

Trước đây, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng cả Việt Nam và Thụy Sĩ đều thao túng tiền tệ do sử dụng các biện pháp can thiệp tiền tệ.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Việt Nam không có dấu hiệu giảm chất lượng trong hoạt động ngoại hối cũng như hợp tác với chính quyền Mỹ về các vấn đề tiền tệ.

Mặc dù đã có một số biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, như của Nhật Bản, nhưng chúng được thực hiện để nâng cao giá trị tiền tệ so với đồng đô la, chứ không phải để thúc đẩy xuất khẩu.

Quan chức Bộ Tài chính cũng cho biết Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách giám sát do thiếu minh bạch trong hoạt động ngoại hối, bao gồm cả các phương pháp và cách thức can thiệp vào đồng nhân dân tệ. Bộ Tài chính Mỹ ước tính rằng Trung Quốc đã can thiệp để hỗ trợ đồng nhân dân tệ trong giai đoạn giám sát mới nhất, nhưng không đủ để gây ra bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào.

Related Articles

Directions

Chat Zalo

Facebook