CÁC QUỸ ETF NỘI TỔNG QUY MÔ 10.000 TỶ TRONG KỲ CƠ CẤU QUÝ 3 TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày 15/7 tới đây, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ công bố danh mục thành phần kỳ quý 3/2024. Các ETF liên quan sẽ cần thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/8. Các bộ chỉ số này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Chứng khoán SSI vừa đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số.

Với bộ chỉ số VN30, SSI Research dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 8.900 tỷ đồng tại ngày 28/6/2024.

Trong đó, riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.100 tỷ đồng tại ngày 28/06/2024, giảm 6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 15% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là khoảng 1.559 tỷ đồng từ đầu năm.

Về giao dịch của các quỹ ETF lấy chỉ số VN30 làm tham chiếu, Chứng khoán SSI dự phóng các quỹ có thể bán ra gần 1,6 triệu triệu cổ phiếu FPT. Ngược lại, các quỹ có thể mua thêm 833 nghìn cổ phiếu VPB, 802 nghìn cổ phiếu TCB, 703 nghìn cổ phiếu ACB, 616 nghìn cổ phiếu HPG,…

Screen Shot 2024-07-01 at 23.23.17.png

Đối với chỉ số VNFIN Lead, SSI Research dự phóng 3 cổ phiếu VIX, SSB và NAB có thể được thêm mới vào chỉ số trong kỳ này; ngược lại không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 23 cổ phiếu. Hiện thị trường ghi nhận quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 681 tỷ đồng – giảm 70% so với đầu năm 2024 – tham chiếu rổ chỉ số VNFIN Lead. Theo thống kê, NAV quỹ tăng 11,5% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng khoảng 1.865 tỷ đồng sau 6 tháng.

Với dự báo trên, SSI ước tính quỹ ETF SSIAM VNFinLead sẽ mua mới khoảng 957 nghìn cổ phiếu VIX, mua 162 nghìn cổ phiếu SSB, mua 67 nghìn cổ phiếu NAB để thêm mới vào danh mục.

Bên cạnh đó, quỹ cũng gia tăng tỷ trọng một số cổ phiếu như TCB (604 nghìn cổ phiếu), MBB (289 nghìn cổ phiếu), ACB (238 nghìn cổ phiếu)…

Ở chiều ngược lại, SHB có thể bị ETF SSIAM VNFinLead bán ra khoảng 560 nghìn cổ phiếu do bị loại khỏi rổ chỉ số, tương tự, quỹ cũng bán ra EIB (664 nghìn cổ phiếu), VPB (456 nghìn cổ phiếu)….

Nguồn: CafeF

Related Articles

Directions

Chat Zalo

Facebook