BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ DỰ THẢO CUỐI CÙNG CỦA THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Bộ Tài chính vừa công bố một số thông tin về tình hình thực hiện nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) và việc đưa vào vận hành hệ thống KRX.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã tích cực, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí để TTCK Việt Nam được nâng hạng trong phạm vi nhiệm vụ và chức năng của mình, cụ thể:

Về mặt pháp lý , UBCKNN đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, các thành viên thị trường, các nhà khoa học nghiên cứu và đề ra giải pháp khả thi nhằm giải quyết những vướng mắc.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung 4 thông tư về giao dịch, về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ, về hoạt động của công ty chứng khoán và về công bố thông tin. Dự thảo Thông tư đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Đến nay, Bộ Tài chính đã tập hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đã hoàn thành dự thảo cuối cùng của thông tư.

Dự kiến, trong tuần thứ 2 của tháng 7/2024, Bộ Tài chính sẽ đăng toàn bộ nội dung của dự thảo này cùng các nội dung tiếp thu, giải trình lên trang web của Bộ Tài chính và UBCKNN trước khi ban hành.

Bộ Tài chính cho hay, theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước, các giải pháp, quy định mới trong dự thảo thông tư là phù hợp và có tính khả thi cao.

Về sự chuẩn bị của các thành viên thị trường , Bộ Tài chính thông tin, cơ quan này đã thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức hàng loạt các cuộc họp, trao đổi với các thành viên thị trường để các thành viên thị trường, đặc biệt là các công ty chứng khoán, các ngân hàng lưu ký để cập nhật thông tin mới nhất nhằm hỗ trợ các thành viên thị trường có sự chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống, về nguồn lực và về các giải pháp quản trị phù hợp khi thông tư được ban hành.

Bộ Tài chính cũng chủ động làm việc thường xuyên với các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư quốc tế lớn nhằm tuyên truyền về chủ trương, định hướng và sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như về những giải pháp cụ thể được đề xuất và triển khai.

“Các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư quốc tế lớn đều có những đánh giá rất tích cực về quyết tâm và các giải pháp đang được triển khai”, Bộ Tài chính khẳng định.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính được biết, các bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng đang tích cực triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Về việc đưa vào vận hành hệ thống KRX , Bộ Tài chính cho biết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã nỗ lực, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhà thầu KRX và thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý; xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành.

“Đây là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành”, Bộ Tài chính lưu ý.

Do đó, HOSE đang tích cực phối hợp với phối hợp với HNX, VDSC, nhà thầu KRX rà soát, kiểm thử thêm để đánh giá về việc vận hành của hệ thống. Căn cứ kết quả kiểm thử, rà soát, chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ Tài chính lộ trình triển khai tiếp theo.

Nguồn: CafeF

Related Articles

Directions

Chat Zalo

Facebook