HVA_Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

HVA_Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 ngày 30/05/2019 được tổ chức tại Sen Office tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

SSC_Thay-doi-dia-diem-to-chuc-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019_Full

HNX_Thay-doi-dia-diem-to-chuc-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019_Full