HVA_Công ty bố thông tin Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

HVA_Công ty bố thông tin Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA thông báo về việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019. Cụ thể:

–         Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy kể từ ngày 11/01/2019

–         Thông qua việc bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019. Sau khi được bầu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại link sau:

Trân trọng.