HVA_Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

HVA_Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Thay đổi Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 09/01/2019. Cụ thể:

–         Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 09/01/2019 do năng lực kém và thiếu trách nhiệm trong việc  phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng cũ của Ban lãnh đạo cũ gây hậu quả nghiêm trọng.

–         Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 09/01/2019.

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại File đính kèm:

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.