Lưu Tường Bách

download (1)

Details

Full name: Lưu Tường Bách

DOB: 22/01/1967

Education: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Present

Position Organization Appointment Period
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Khởi nghiệp Hợp Vốn
Chủ tịch kiêm TGD Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Sông Ngân

Cổ phiếu đang nắm giữ

Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày Giá trị (tỷ VND)

Education

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh tế và Quản trị Solvay Brussels.

Work Experience

Ông Lưu Tường Bách tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh tế và Quản trị Solvay Brussels.

Ông từng làm việc trong nhiều môi trường, từ chính phủ đến các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp tư nhân thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, tài chính – ngân hàng, đồng thời sở hữu Giấy phép Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Sông Ngân và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Khởi nghiệp Hợp Vốn.

Những cổ đông khác

Search

Directions

Chat Zalo

Facebook