Công bố thông tin Quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế và giải trình lý do chậm công bố thông tin

Công bố thông tin Quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế và giải trình lý do chậm công bố thông tin

–        Công bố thông tin Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết hành hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc, tổ chức tin dụng (Quyết định số 35349/QĐ-CCT-QLN&CCNT ngày 07/12/2018; Quyết định số 35350/QĐ-CCT-QLN&CCNT ngày 07/12/2018; Quyết định số 35351/QĐ-CCT-QLN&CCNT ngày 07/12/2018). Theo đó:

  • Cưỡng chế bằng hình thức trích tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông số tiền 8.196.416 đồng (Tám triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm mươi sáu đồng). (Tài liệu đính kèm)
  • Quyết định cướng chế có hiệu lực từ ngày 14/12/2018 đến khi nộp đủ số tiền bị cưỡng chế vào Ngân sách nhà nước.

–        Ngày 23/01/2019 Công ty đã nộp vào Kho bạc nhà nước quận Hai Bà Trưng đủ số tiền 8.196.416 đồng và ngày 13/03/2019 Công ty đã nộp 510.000 đồng số tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân theo xác định của cơ quan thế. (Tài liệu đính kèm)

SSC_Cong-bo-thong-tin-cuong-che-thue_Da-ky

HNX_Cong-bo-thong-tin-cuong-che-thue_Da-ky