HVA GROUP ĐẠT CHỨNG NHẬN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ “PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HVA.VN”

Ngày 04/07/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho “Phần mềm đIện tử quản lý đầu tư HVA.VN”

Đây được xem là một bước quan trọng trong việc nâng cao thương hiệu, giúp HVA Group dễ dàng nhận diện trong thị trường đầu tư và bảo vệ sáng kiến kinh doanh ở vị thế độc nhất.

Chứng nhận này cũng là một minh chứng cho cam kết của HVA Group trong việc luôn xây dựng, phát triển và nỗ lực đồng hành; đóng góp vào sự thịnh vượng của ngành tài chính đầu tư tại Việt Nam.

Related Articles

Directions

Chat Zalo

Facebook